Městský obvod Plzeň 4

Směrnice k zákonu č. 106

Stanovení procesního postupu, pravidel a odpovědnosti v rámci Městského obvodu Plzeň 4 při podávání informací vztahujících se k jeho působnosti na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Přílohy

Publikace: 6. 6. 2010, aktualizace: 17. 7. 2017, Veronika Nová