Městský obvod Plzeň 4

Plán investic MO P4 v roce 2022

 1. Vestavba zařízení KODUS do prostor kulturního domu v Červeném Hrádku – projektová příprava
 2. Obnova kontejnerových stání na území MO P4 – projektová příprava + realizace
 3. Parkování v ulicích U Pražské dráhy a Ke sv. Jiří – projektová příprava + realizace
 4. Parkování v Partyzánské ulici – projektová příprava
 5. Sběrná místa a separační body na území MO Plzeň 4 - projektová příprava + realizace
 6. Parkování Ke sv. Jiří – projektová příprava + realizace
 7. Parkování Souběžná – projektová příprava + realizace
 8. Parkování Pod Vrchem – projektová příprava
 9. Elektropřípojka náměstí K. Panušky Újezd - realizace
 10. Pěší propojení V Hájku - Červenohrádecká - projektová příprava + realizace
 11. Pumptrack - projektová příprava + realizace
 12. Pěší propojení (Průšlapy) - projektová příprava + realizace
 13. Lobezské louky 2. etapa - projektová příprava
 14. Pěší zóna za OD Centrum - projektová příprava
 15. Chlum - infrastruktura - projektová příprava
 16. Parkování v ul Družby (Armyshop) - projektová příprava
 17. Parkování ve vnitrobloku v ul Nad Dalmatinkou - projektová příprava
 18. Revitalizace předprostoru 22. ZŠ – projektová příprava + realizace
 19. Zabezpečení vstupů do areálů mateřských škol
 20. Parkovací stání v ul. Pod Švabinami (před domy č. or. 54-56) – projektová příprava + realizace
 21. Parkování ve vnitrobloku v ul Kolmá a Lazaretní - projektová příprava
 22. Stavební úpravy ulic Bukovecká, Potoční a Chmelová – projektová příprava

Publikace: 20. 10. 2020, aktualizace: 27. 6. 2022, Josef Kubát


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Jak pomoci