Městský obvod Plzeň 4

Žádosti o informace

(Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

1.Názevstatutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 4
2.Důvod a způsob založeníDůvod a způsob založení
3.Organizační strukturaOrganizační struktura
4.Kontaktní spojení.

Kontaktní spojení
Telefonní seznam

4.1Kontaktní poštovní adresa

Mohylová 1139/55, Plzeň 312 00

4.2Adresa úřadovny pro osobní návštěvu.

Úřad městského obvodu Plzeň 4
Mohylová 1139/55, Plzeň 312 00
Mohylová 1074/61, Plzeň 312 00

Doubravecký klub
Zábělská 1280/54B, Plzeň 312 00

4.3Úřední hodiny

Úřední hodiny

4.4Telefonní čísla

Informace
+420 378 031 114
+420 378 036 631
Telefonní seznam

4.5Adresa internetových stránek

https://umo4.plzen.eu

4.6Adresa podatelny

Adresa pro doručování dokumentů

4.7Elektronická adresa podatelny

postaumo4@plzen.eu

4.8Datová schránka

ID datové schránky: aupa97w (městský obvod Plzeň 4)

5.Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.Případné platby můžete poukázat:
19-2721311/0100
6.Identifikační číslo organizace (IČO).0075370
7.Daňové identifikační číslo (DIČ).CZ00075370
8.

Dokumenty

 

8.1

Seznam hlavních dokumentů

Koncepční dokumenty MO P4
Koncepční dokumenty Města Plzně

8.2

Rozpočet

Rozpočet obvodu

9.

Žádosti o informace

Způsoby podání
Vyřízené žádosti o informace

10.Příjem podání a podnětů

Popisy postupů pro řešení životních na území města Plzně (nad rámec postupů zveřejněných na portálu veřejné správy):

Způsoby podání
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
https://portal.gov.cz

11.Předpisy

 

11.1Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Vybrané právní předpisy ČR
Právní předpisy města

11.2Vydané právní předpisy

Městský obvod Plzeň 4 nevydává vyhlášky ani nařízení.

12Úhrady za poskytování informací
12.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací
12.2

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací.

Žádná rozhodnutí nebyla vydána
13.Licenční smlouvy

 

13.1

Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv nebyly stanoveny.
Městský obvod dosud neuzavřel žádnou licenční smlouvu.

13.2

Výhradní licence

Vzory licenčních smluv nebyly stanoveny.
Městský obvod dosud neuzavřel žádnou licenční smlouvu.

14.Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy

Poslední aktualizace: 25. 9. 2023, Kubát Josef