Městský obvod Plzeň 4

Investice obvodu

Plán investic MO Plzeň 4 v roce 2018

 • Úpravy prostranství ul. Družby (za objektem pošty) za účelem zajištění dopravy v klidu – realizace přeložky ČEZ
 • Obslužná plocha u ČOV, Jateční ul. – projektová příprava
 • Vestavba zařízení do prostor kulturního domu v Červeném Hrádku – projektová příprava 
 • Úprava prostranství v Revoluční – Rodinná ul. za účelem zajištění dopravy v klidu – realizace přeložky ČEZ
 • Úprava Staniční ul. za účelem zajištění dopravy v klidu – projektová příprava
 • Obnova kontejnerových stání na území MO P4 – projektová příprava + realizace
 • Revitalizace předprostoru 22. ZŠ – projektová příprava + realizace
 • Nová elektropřípojka v parku, Habrmanovo náměstí
 • Zastavěná část Chlumek – projektová příprava
 • Systém zajišťující ochranu před vytopením vodou objektů MŠ, ÚMO P4 a Dklubu – realizace
 • Elektropřípojka včetně souvisejících elektrorozvodů v objektu garáží v Revoluční ul. – realizace
 • Krytý sklad při HZ v Červeném Hrádku u Plzně – realizace
 • Nová vrata v HZ Újezd – realizace
 • Cyklostezka Na Drážkách – mezi Újezdem a Červeným Hrádkem – projektová příprava

Publikace: 16. 4. 2012, aktualizace: 18. 7. 2018, Josef Kubát