Městský obvod Plzeň 4

Plán investic MO P4 v roce 2019

 1. Obslužná plocha u ČOV, Jateční ul. – projektová příprava
 2. Vestavba zařízení do prostor kulturního domu v Červeném Hrádku – projektová příprava
 3. Úprava prostranství v Revoluční – Rodinná ul. za účelem zajištění dopravy v klidu – realizace přeložky ČEZ
 4. Úprava Staniční ul. za účelem zajištění dopravy v klidu – projektová příprava
 5. Obnova kontejnerových stání na území MO P4 – projektová příprava + realizace
 6. Revitalizace předprostoru 22. ZŠ – projektová příprava
 7. Zastavěná část Chlumek – projektová příprava
 8. Cyklostezka Na Drážkách – mezi Újezdem a Červeným Hrádkem – projektová příprava
 9. Parkování v ulicích U Pražské dráhy a Ke sv. Jiří – projektová příprava
 10. Venkovní žaluzie v budově ÚMO P4 – realizace
 11. Úpravy areálu HZ Hřbitovní ul. za účelem realizace hospodářského dvora – projektová příprava
 12. Elektropřípojka v parku – ul. K Haltýři, Červený Hrádek u Plzně – realizace
 13. Stavební úpravy objektu bývalé družiny na mateřskou školu v Plzni - Újezdě – projektová příprava
 14. Elektropřípojka v Lobezském parku – projektová příprava + realizace

Přílohy

Přehled staveb 2019(docx, 16,11 kB)

Publikace: 31. 1. 2019, aktualizace: 18. 6. 2019, Josef Kubát