Městský obvod Plzeň 4

Investice obvodu

  • Úprava vnitrobloku Revoluční - Dlouhá – projektová příprava + realizace
  • Úpravy prostranství ul. Družby (za objektem pošty) za účelem zajištění dopravy v klidu – projektová příprava
  • Úpravy prostranství mezi ul. Pod Vrchem a ul. Dlouhou za účelem zajištění dopravy v klidu – projektová příprava + realizace
  • Úprava vnitrobloku Ke Kukačce – rozšíření – projektová příprava
  • Parkoviště u ČOV, Jateční ul. – projektová příprava
  • Vestavba zařízení do prostor kulturního domu v Červeném Hrádku – projektová příprava 
  • Úprava prostranství v Revoluční ul. za účelem zajištění dopravy v klidu – projektová příprava 
  • Úprava Staniční ul. za účelem zajištění dopravy v klidu – projektová příprava
  • Úprava ul. Ke sv. Jiří za účelem zajištění dopravy v klidu – projektová příprava

Poslední aktualizace: 6. 3. 2017, Josef Kubát