Městský obvod Plzeň 4

Investice obvodu

Plán investic MO Plzeň 4 v roce 2018

  • Úpravy prostranství ul. Družby (za objektem pošty) za účelem zajištění dopravy v klidu – projektová příprava + realizace + realizace přeložky ČEZ
  • Obslužná plocha u ČOV, Jateční ul. – projektová příprava
  • Vestavba zařízení do prostor kulturního domu v Červeném Hrádku – projektová příprava
  • Úprava prostranství v Revoluční – Rodinná ul. za účelem zajištění dopravy v klidu – realizace přeložky ČEZ
  • Úprava Staniční ul. za účelem zajištění dopravy v klidu – projektová příprava
  • Úprava ul. Ke sv. Jiří za účelem zajištění dopravy v klidu – projektová příprava + realizace
  • Obnova kontejnerových stání na území MO P4 – projektová příprava + realizace
  • Úprava prostranství kolem pietního místa v Jateční ul. - realizace
  • Revitalizace předprostoru 22. ZŠ – projektová příprava + realizace
  • Nová elektropřípojka v parku, Habrmanovo náměstí

Poslední aktualizace: 3. 1. 2018, Josef Kubát