Městský obvod Plzeň 4

Investice obvodu

Plán investic MO P4 v roce 2019 schválený ZMO P4 dne 24. 1. 2019

 1. Obslužná plocha u ČOV, Jateční ul. – projektová příprava
 2. Vestavba zařízení do prostor kulturního domu v Červeném Hrádku – projektová příprava
 3. Úprava prostranství v Revoluční – Rodinná ul. za účelem zajištění dopravy v klidu – realizace přeložky ČEZ
 4. Úprava Staniční ul. za účelem zajištění dopravy v klidu – projektová příprava
 5. Obnova kontejnerových stání na území MO P4 – projektová příprava + realizace
 6. Revitalizace předprostoru 22. ZŠ – projektová příprava
 7. Zastavěná část Chlumek – projektová příprava
 8. Elektropřípojka včetně souvisejících elektrorozvodů v objektu garáží v Revoluční ul. – realizace
 9. Cyklostezka Na Drážkách – mezi Újezdem a Červeným Hrádkem – projektová příprava
 10. Parkování v ulicích U Pražské dráhy a Ke sv. Jiří – projektová příprava
 11. Kamerový systém v parku - Habrmanovo náměstí – projektová příprava

Publikace: 16. 4. 2012, aktualizace: 1. 2. 2019, Josef Kubát