Městský obvod Plzeň 4

Plán investic MO P4 v roce 2023

 1. Vestavba zařízení KODUS do prostor kulturního domu v Červeném Hrádku – projektová příprava
 2. Obnova kontejnerových stání na území MO P4 – projektová příprava + realizace
 3. Parkování v ulicích U Pražské dráhy a Ke sv. Jiří – projektová příprava + realizace
 4. Parkování v Partyzánské ulici – projektová příprava
 5. Sběrná místa a separační body na území MO Plzeň 4 - projektová příprava + realizace
 6. Parkování Souběžná – projektová příprava + realizace
 7. Elektropřípojka náměstí K. Panušky Újezd - realizace
 8. Pumptrack - projektová příprava + realizace
 9. Pěší propojení (Průšlapy) - projektová příprava + realizace
 10. Lobezské louky 2. etapa - projektová příprava
 11. Pěší zóna za OD Centrum - projektová příprava
 12. Chlum - infrastruktura - projektová příprava
 13. Parkování v ul Družby (Armyshop) - projektová příprava
 14. Parkování ve vnitrobloku v ul Nad Dalmatinkou - projektová příprava
 15. Revitalizace předprostoru 22. ZŠ – projektová příprava + realizace
 16. Parkovací stání v ul. Pod Švabinami (před domy č. or. 54-56) projektová příprava + realizace
 17. Parkování ve vnitrobloku v ul Kolmá a Lazaretní - projektová příprava
 18. Stavební úpravy ulic Bukovecká, Potoční a Chmelová – projektová příprava
 19. Zabezpečení budovy Zábělská tř. 54 B – Doubravecký klub

Publikace: 20. 10. 2020, aktualizace: 6. 1. 2023, Josef Kubát


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Jak pomoci