Městský obvod Plzeň 4

Rozpočet obvodu

Rozklikávací rozpočet města

Pro snadnější orientaci v rozpočtu města a jeho plnění je připraven strukturovaný přehled závazných ukazatelů rozpočtu města ve členění Statutární město Plzeň celkem, Magistrát a jednotlivé městské obvody.

Spustit aplikaci  ROZPOČET MĚSTA PLZNĚ - zde najdete podrobný rozpočet i Městského obvodu Plzeň 4.

Rozpočet obvodu 2023

Rozpočet městského obvodu Plzeň 4 byl schválen usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 4 č. 0060/22 ze dne 8.12.2022. Finanční údaje v příloze jsou uvedeny v tis. Kč. pokračovat

Rozpočet obvodu 2022

Rozpočet městského obvodu Plzeň 4 byl schválen usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 4 č. 0066/21 ze dne 9.12.2021. Finanční údaje v příloze jsou uvedeny v tis. Kč. pokračovat

Rozpočet obvodu 2021

Rozpočet městského obvodu Plzeň 4 byl schválen usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 4 č. 0055/20 ze dne 3.12.2020. Finanční údaje v příloze jsou uvedeny v tis. Kč. pokračovat

Rozpočet obvodu 2020

Rozpočet městského obvodu Plzeň 4 byl schválen usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 4 č. 0067/19 ze dne 5.12.2019. Finanční údaje v příloze jsou uvedeny v tis. Kč. pokračovat

Rozpočet obvodu 2019

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 4 byl schválen usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 4 č.0066/18 ze dne 29. 11. 2018. Finanční údaje v příloze jsou uvedeny v tis. Kč. pokračovat

Rozpočet obvodu 2018

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 4 byl schválen usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 4 č.0059/17 ze dne 7. 12. 2017.Finanční údaje v příloze jsou uvedeny v tis. Kč. pokračovat

Rozpočet obvodu 2017

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 4 byl schválen usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 4 č.0072/16 ze dne 8. 12. 2016.Finanční údaje v příloze jsou uvedeny v tis. Kč. pokračovat

Rozpočet obvodu 2016

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 4 na rok 2016 byl navržen a projednán jako vyrovnaný a takto byl schválen usnesením ZMO č. 0073/15 dne 3. prosince 2015 v celkovém objemu příjmů 7.730 tis. Kč, objemu výdajů 81.826 tis. Kč a financování činí 74.096 tis. Kč včetně použití sociálního fondu a jeho tvorby. Podrobnosti naleznete v přiloženém… pokračovat

Rozpočet obvodu 2015

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 4 na rok 2015 byl navržen a projednán jako vyrovnaný a takto byl schválen usnesením ZMO č. 0067/14 dne 4. prosince 2014 v celkovém objemu zdrojů a potřeb ve výši 87.458 tisíc Kč (tj. včetně použití sociálního fondu a jeho tvorby). Podrobnosti naleznete v přiloženém souboru závazných ukazatelů… pokračovat

Rozpočet obvodu 2014

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 4 na rok 2014 byl navržen a projednán jako vyrovnaný a takto byl schválen usnesením ZMO č. 0074/13 dne 4. prosince 2013 v celkovém objemu zdrojů a potřeb ve výši 82.022 tisíc Kč (tj. včetně použití sociálního fondu a jeho tvorby). Podrobnosti naleznete v přiloženém souboru závazných ukazatelů… pokračovat

Rozpočet obvodu 2013

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 4 na rok 2013 byl navržen a projednán jako vyrovnaný a takto byl schválen usnesením ZMO č. 0068/12 dne 6. prosince 2012 v celkovém objemu zdrojů a potřeb ve výši 78.716 tisíc Kč (tj. včetně použití sociálního fondu a jeho tvorby). Podrobnosti naleznete v přiloženém souboru závazných ukazatelů… pokračovat

Rozpočet obvodu 2012

Rozpočet Městského obvodu Plzeń 4 na rok 2012 byl navržen a projednán jako vyrovnaný a takto byl schválen usnesením ZMO č. 0069/11 dne 6. prosince 2011 v celkovém objemu zdrojů a potřeb ve výši 80.303 tisíce Kč (tj. včetně použití sociálního fondu a jeho tvorby). Podrobnosti naleznete v přiloženém souboru závazných… pokračovat

Rozpočet obvodu 2011

 Rozpočet Městského obvodu Plzeń 4 na rok 2011 byl navržen a projednán jako vyrovnaný a takto byl schválen usnesením ZMO č. 0057/10 dne 21. prosince 2010 v celkovém objemu zdrojů a potřeb ve výši 78.133 tisíc Kč (tj. včetně použití sociálního fondu a jeho tvorby). Podrobnosti naleznete v přiloženém souboru závazných… pokračovat


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Jak pomoci