Městský obvod Plzeň 4

Závěrečný účet

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření městského obvodu souhrnně zpracovávají do dílčího závěrečného účtu a účetní závěrky.

Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 4 za rok 2018

Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka městského obvodu Plzeň 4 za rok 2018 byl schválen usnesením ZMO Plzeň 4 č. 0015/19 ze dne 4.4.2019. pokračovat

Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 4 za rok 2017

Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka městského obvodu Plzeň 4 za rok 2017 byl schválen usnesením ZMO Plzeň 4 č. 0009/18 ze dne 29.3.2018, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 dodatečně usnesením ZMO Plzeň 4 č. 0028/18 ze dne 14.6.2018. pokračovat

Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 4 za rok 2016

Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka městského obvodu Plzeň 4 za rok 2016 byl schválen usnesením ZMO Plzeň 4 č. 0011/17 ze dne 30.3.2017. pokračovat