Městský obvod Plzeň 4

Dotace

Informace pro žadatele o dotace z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 pro rok 2023

Dotace z rozpočtu MO Plzeň 4 se poskytují za účelem podpory rozvoje městského obvodu Plzeň 4 a aktivit jeho občanů, pro činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru. pokračovat

Dotační program mikrogranty II pro rok 2022

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace: 21. 7. 2022 – 5. 8. 2022 do 14.00 hod. pokračovat

Dotační program mikrogranty pro rok 2022

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace: 14. 3. 2022 – 30. 3. 2022 do 17.00 hod. pokračovat

Dotační program v oblasti životního prostředí pro rok 2022

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace: 12. 1. 2022 – 28. 1. 2022 do 14.00 hod. pokračovat

Dotační program v oblasti sociální, školské a zdravotní pro rok 2022

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace: 12. 1. 2022 – 28. 1. 2022 do 14.00 hod. pokračovat

Dotační program v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2022

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace: 12. 1. 2022 – 28. 1. 2022 do 14.00 hod. pokračovat


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Jak pomoci