Městský obvod Plzeň 4

Dotace

Dotační program Čtyřka pomáhá

Tento dotační program byl vypsán na podporu činnosti neziskových organizací po uvolnění restrikcí během nouzového stavu. Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace: 15. 7. 2020 – 31. 7. 2020 do 14.00 hod. pokračovat

Dotační program mikrogranty 2020

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace: 8. 1. 2020 – 24. 1. 2020 do 14.00 hod. Důležité: Před samotným podáním se prosím i se zkompletovanou žádostí dostavte do kanceláře č. 21 k finální kontrole žádosti. pokračovat

Dotační program v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2020

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace: 8. 1. 2020 – 24. 1. 2020 do 14.00 hod. Důležité: Před samotným podáním se prosím i se zkompletovanou žádostí dostavte do kanceláře č. 21 k finální kontrole žádosti. pokračovat

Dotační program v oblasti sociální, školské a zdravotní pro rok 2020

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace: 8. 1. 2020 – 24. 1. 2020 do 14.00 hod.Při elektronickém vyplňování žádosti sledujte pokyny v informačních bublinách. Chcete-li žádost vyplňovat ručně, stáhněte si verzi v PDF. pokračovat

Dotační program v oblasti životního prostředí pro rok 2020

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace: 8. 1. 2020 – 24. 1. 2020 do 14.00 hod.Při elektronickém vyplňování žádosti sledujte pokyny v informačních bublinách. Chcete-li žádost vyplňovat ručně, stáhněte si verzi v PDF. pokračovat