Městský obvod Plzeň 4

Dotace

Informace pro žadatele o dotace z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 pro rok 2024

Poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 4 se řídí platnými Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně a… pokračovat

Informace pro žadatele o dotace z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 pro rok 2023

Dotace z rozpočtu MO Plzeň 4 se poskytují za účelem podpory rozvoje městského obvodu Plzeň 4 a aktivit jeho občanů, pro činnosti… pokračovat

Další oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně