Městský obvod Plzeň 4
ÚvodÚřad a samosprávaPracovní místa

Pracovní místa

Na této stránce najdete informace o volných pracovních místech vyhlášených jako výběrová řízení na obsazení pracovních míst v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Výběrové řízení - referenta/ky v Odboru právním, správních činností a organizačním ÚMO Plzeň 4

Písemné přihlášky v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení PSČO + příjmení uchazeče“ přijímá do 28.7.2017 do 12.00 hod. podatelna Úřadu městského obvodu Plzeň 4. pokračovat

Členství v okrskové volební komisi ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyhlášené na dny 20. a  21. října 2017 pokračovat