Městský obvod Plzeň 4
ÚvodÚřad a samosprávaPracovní místa

Pracovní místa

Na této stránce najdete informace o volných pracovních místech vyhlášených jako výběrová řízení na obsazení pracovních míst v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Výběrové řízení - Vedoucí/ho Odboru stavebně správního a investic

Písemné přihlášky v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení VO SSI + příjmení uchazeče“ přijímá do 19.6.2020 do 14.00 hod. podatelna Úřadu městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, 312 64 Plzeň. Bližší informace na tel. čísle: 378 036 605, 725 754 424; 378 036 650, 724 602 742. pokračovat

Výběrové řízení - úředník/úřednice - referent/ka na úseku dopravy

Písemné přihlášky v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení ŽPD + příjmení uchazeče“ přijímá do 2.6.2020 do 14.00 hod. podatelna Úřadu městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, 312 64 Plzeň. Bližší informace na tel. čísle: 378 036 680, 604 347 653. pokračovat