Městský obvod Plzeň 4
ÚvodÚřad a samosprávaPracovní místa

Pracovní místa

Na této stránce najdete informace o volných pracovních místech vyhlášených jako výběrová řízení na obsazení pracovních míst v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Výběrové řízení - referenta/ky v Odboru životního prostředí a dopravy

Písemné přihlášky v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení ŽPD + příjmení uchazeče“ přijímá do 24.6.2019 do 17.00 hod. podatelna Úřadu městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, 312 64 Plzeň. Bližší informace na tel. čísle: 37 803 6680, 604 347 653 pokračovat