Městský obvod Plzeň 4
Úvod Úřad a samospráva Elektronická úřední deska

Elektronická úřední deska

"Elektronická úřední deska" je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.

Elektronická úřední deska, přesněji její podsložky "Vlastní" a "Cizí" jsou určeny ke zveřejňování dokumentů, vyvěšených na úřední desce Magistrátu města Plzně (dále jen "ÚMO Plzeň 4"), způsobem umožňující dálkový přístup.

Obsah Elektronické úřední desky má informativní charakter.

Dokumenty, které jsou zde zveřejněny se vyskytují i na úřední desce ÚMO Plzeň 4 (před budovou úřadu, Mohylová 55).

Elektronická úřední deska je členěna podle typu zveřejňovaných dokumentů do těchto podsložek:

Dokumenty vlastníDokumenty vzniklé z činností ÚMO Plzeň 4
Dokumenty cizíDokumenty, jejichž zveřejnění výslovně stanoví zvláštní zákon a o jejichž zveřejnění požádal jiný správní orgán (úřad).
MagistrátOdkaz na elektronickou úřední desku Magistrátu města Plzně
Dotační smlouvySmlouvy o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci se dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

Poslední aktualizace: 25. 9. 2023, Šmiřák Petr