Městský obvod Plzeň 4
ÚvodPrávní ujednání

Právní ujednání

Právní ujednání

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek umo4.plzen.eu je Úřad městského obvodu Plzeň 4, které je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněno vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.Úřad městského obvodu Plzeň 4 zaručuje návštěvníkům internetových stránek ochranu jejich osobních údajů. Na serveru… pokračovat

Prohlášení o přístupnosti

Tento webový server (portál) se snaží o maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti, a sice podle většiny známých metodik. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých) i WCAG 1.0.Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách… pokračovat