Městský obvod Plzeň 4
ÚvodÚřad a samosprávaTransparentní úřad

Transparentní úřad

Úřad městského obvodu Plzeň 4 je otevřený a vstřícný k občanům.

  • Poskytujeme co nejvíce informací o své činnosti.
  • Aktivně zveřejňujeme doklady o rozhodování a zacházení se svěřeným majetkem a veřejnými prostředky.
  • Pravidelně ověřujeme, že veškeré postupy jsou srozumitelné a jednoduché.
  • Výsledky našeho jednání jsou takto transparentní a všem přístupné.

Publikace: 7. 1. 2016, aktualizace: 7. 1. 2016, Josef Kubát


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Jak pomoci