Městský obvod Plzeň 4

Podatelny


Elektronické podání

  • Prostřednictvím elektronické podatelny: postaumo4@plzen.eu
  • Prostřednictvím portálu Elektronické podání občana lze online vyplnit formuláře a podepsat podání zaručeným elektronickým podpisem a odeslat prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Podmínkou správného použití elektronické podatelny je vystavený a platný zaručený elektronický podpis.
  • Prostřednictvím datové schránky: aupa97w

 

Listovní podání

Úřad městského obvodu Plzeň 4
Mohylová 55
312 00 Plzeň

přízemí č. dv. 01
telefon +420 378 036 616
fax: +420 378 036 602

Úřední hodiny podatelny pro veřejnost:

pondělí, středa8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek, pátek8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

Podání ústně

Podání lze učinit též ústně do protokolu na příslušném odboru Úřadu městského obvodu Plzeň 4 (kontakty najdete v aplikaci Telefonní seznam ÚMO Plzeň 4).

Dokumenty lze podat v elektronické podobě na těchto technických nosičích: CD/DVD.

Poslední aktualizace: 25. 9. 2023, Kolářík Radek