Městský obvod Plzeň 4
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvodu

Aktuálně z obvodu

Optimalizace svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů na území statutárního města Plzně

Optimalizace svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů na území statutárního města Plzně

Povinnost zajistit oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BIO odpadů) ukládá obcím zákon o odpadech, kterou  statutární město Plzeň splnilo obecně závaznou vyhláškou statutárního města Plzně č. 5/2014. Legislativa dále stanovuje způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu, který může obec… pokračovat

Doubravecké listy

Doubravecké listy

Zde máte k dispozici výtisky zpravodaje městského obvodu Plzeň 4 DOUBRAVECKÉ LISTY ve formátu PDF. Srpen 2017 - číslo 105. pokračovat

Divadlo PLUTO - nabídka vstupenek  na listopad a prosinec 2017

Divadlo PLUTO - nabídka vstupenek na listopad a prosinec 2017

Výdej vstupenek na listopad se uskuteční od pondělí 30. října 2017 od 8.00 hodin v budově ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55, 1. patro, kancelář č. 26. pokračovat

Vánoční strom

Vánoční strom

Máte na zahradě smrk, případně jedli, a uvažujete o jeho kácení? Pokud je vysoký minimálně 10 m a vzhledově vhodný jako vánoční strom, nabízíme zdarma pokácení a odvoz. Případní zájemci mohou zaslat své nabídky na e-mail berchova@plzen.eu, informace poskytneme na telefonu 378 036 681.Odbor životního prostředí a dopravy, ÚMO Plzeň… pokračovat

Den seniorů 1. 10. 2017

Den seniorů 1. 10. 2017

Jak už se stalo na Doubravce tradicí, uspořádal Městský obvod Plzeň 4 v neděli 1. října v OD Centrum Den seniorů. pokračovat

Hurá do školy

Hurá do školy

Dne 10.září 2017 připravil ÚMO Plzeň 4 ve spolupráci s D-klubem akci pro děti s názvem „Hurá do školy“. pokračovat

Městský obvod Plzeň 4 pořádal tradiční Den s dobrovolnými hasiči

Městský obvod Plzeň 4 pořádal tradiční Den s dobrovolnými hasiči

Na Lobezských loukách pořádal Městský obvod Plzeň 4 již druhý ročník Dne s dobrovolnými hasiči, v rámci kterého proběhl i první ročník hasičské soutěže pro děti Doubravecká hasičská přilba. Na začátku všechny přivítali a mnoho zdaru popřáli starosta ÚMO Plzeň 4 Michal Chalupný a místostarosta David Zrostlík. pokračovat

Zářijové blahopřání našim jubilantům.

Zářijové blahopřání našim jubilantům.

Jak již je zvykem tak i tento měsíc ÚMO Plzeň 4 připravil tentokrát pro třicet jubilantů hezké odpoledne . Včera 18.září v2017 v 15:30h byli pozváni do velké zasedací místnosti ÚMO Plzeň 4,kde pro ně byly připraveny dárkové balíčky společně s květinou, které jim předali starosta ÚMO Plzeň 4 Michal Chalupný a místostarostové David… pokračovat