Městský obvod Plzeň 4
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvodu

Aktuálně z obvodu

Výběrové řízení - úřednice/úředník, oddělení stavebního úřadu

Výběrové řízení - úřednice/úředník, oddělení stavebního úřadu

Písemné přihlášky v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení SÚ + příjmení uchazeče“ přijímá do 20.12.2019 do 12:00 hod. Úřad městského obvodu Plzeň 4, podatelna, Mohylová 55, 312 64 Plzeň. pokračovat

Změny provozu PMDP

Změny provozu PMDP

S platností od zahájení denního provozu 16. 12. 2019 dojde ke změnám v provozu městské hromadné dopravy. Změny tramvajového provozu: Z důvodu zahájení provozu tramvají do oblasti Borských polí dojde od zahájení provozu 16. 12. 2019 kezměně jízdních řádů a trasy linky 4. Linka 4 pojede po své dosavadní trase z Košutky… pokračovat

Výběrové řízení - referenta/ky vztahů k veřejnosti, oddělení kultury a propagace

Výběrové řízení - referenta/ky vztahů k veřejnosti, oddělení kultury a propagace

Písemné přihlášky v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení KP + příjmení uchazeče“ přijímá do 13.12.2019 do 12.00 hod. podatelna Úřadu městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, 312 64 Plzeň. Bližší informace na tel. čísle: 378036605, 378036699 . pokračovat

Úpravy odjezdů linek 16 a 17, nová linka 19

Úpravy odjezdů linek 16 a 17, nová linka 19

Linky 16 a 17Z dopravně-provozních důvodů dochází od 2. 12. 2019 v pracovních dnech v odpolední špičce k drobným úpravám odjezdů a jízdních dob na linkách 16 a 17.  Linka 19Od 2. 12. 2019 bude v provozu nová trolejbusová linka 19.Linka bude vedena v trasách linek 11 a 35 Ústřední hřbitov – CAN Husova… pokračovat

Doubravecké listy

Doubravecké listy

V soutěži Stavba roku 2019 získal ocenění i Lobezský park. Habrmannův park zkrásní, ozdobí ho nové trvalkové záhony. Doubravka i letos rozsvítí svůj vánoční strom. Plzeňané si připomněli totalitní režim. Vandalismus na území obvodu. Přivítání nových doubraveckých občánků. Vzpomínka na Otu Hellera. pokračovat

Divadlo Pluto, divadlo Alfa - nabídka vstupenek na prosinec 2019

Divadlo Pluto, divadlo Alfa - nabídka vstupenek na prosinec 2019

Pro seniory a pro osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, nebo rodičovský příspěvek. Výdej vstupenek se uskuteční od pondělí 25. listopadu 2019 od 8.00 hod. v budově Úřadu městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, 1. patro, kancelář č. 26. Vstupenky do divadla Pluto a Alfa nabízíme pro výše uvedené občany zdarma. pokračovat

Akce Doubraveckého klubu - prosinec 2019

Akce Doubraveckého klubu - prosinec 2019

Mikulášská nadílka - pořad pro děti, Vánoční zdobení – pro školy, Vánoční zdobení – pro děti a veřejnost, Vánoční koncert sólistů z DJKT – pořad pro seniory, Silvestr nanečisto – pořad pro seniory, Minisilvestr – pro děti pokračovat

Uzavírka v ul. Na Kovárně

Uzavírka v ul. Na Kovárně

Z důvodu stavebních prací za účelem vybudování nové horkovodní přípojky bude v termínu od 18. 11. 2019 do 13. 12. 2019 uzavřena ulice Na Kovárně v úseku mezi křižovatkami s ul. Hřbitovní a ul. U Cvičiště - Radiová.Objízdná trasa je přilehlými komunikacemi. pokračovat

Další oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně.