Městský obvod Plzeň 4
Úvod Život v obvodu Městský obvod Plzeň 4

Městský obvod Plzeň 4

Městský obvod Plzeň 4 je organizační složkou města Plzně a správním obvodem pro výkon přenesené působnosti. Působnost a pravomoc obvodu je stanovena obecně závaznou vyhláškou - Statutem města Plzně.
Městské části: Bukovec, Červený Hrádek u Plzně, Doubravka, Lobzy, Plzeň 4, Újezd.

Mapa

Mapa

Popis obvodu

Čtvrtý plzeňský městský obvod se nazývá podle jedné z původních osad Doubravka. Obvod tvoří východní část města Plzně, sousedí na severu s prvním, na západě s třetím a s druhým městským obvodem na jihu. Náš obvod se skládá z původních obcí Doubravka, Letná, a Lobzy, které jsou dnes již srostlé v jeden městský celek a z obcí Bukovec, Červený Hrádek, Újezd a Zábělá, tvořících stále ještě samostatné satelity.

Park u sv.Jiří Salesiáni

Zástavba v obvodu je velice rozmanitá, od historických vesnických objektů, přes rodinné domky po městské obytné domy. Na území obvodu se též nachází nejstarší plzeňský kostel sv. Jiří z 10. století. Doubravka je částí Plzně určenou především k bydlení. Moudrost předků našich dnešních obyvatel se projevuje tím, že až na výjimky jsou průmyslové podniky umístěny v zónách oddělených od obytných částí. Bydlení je zpříjemněno velkými rekreačními plochami, např. park v Potoční ulici, Lobezský park, oblast kopce Chlumu a další.

park u sv.Jiří Panorama Doubravky o Silvestra

Doubravka je dnes dynamicky se rozvíjející částí Plzně. V oblastech mezi satelitními obcemi vznikají nové zóny rodinných domků, proluky v městské zástavbě jsou zastavovány bytovými domy. V územním plánu jsou velké rozvojové plochy pro bydlení i průmysl. Dnes žije v Doubravce 25 tisíc obyvatel.

Poslední aktualizace: 25. 9. 2023, Kolářík Radek