Městský obvod Plzeň 4

Historie obvodu

Kostel sv. JiříKrajina městského obvodu Plzeň 4 se prostírá na rozhraní severovýchodního výběžku mělké Plzeňské kotliny a sousedních pahorkatin. Pravěké osídlení Doubravky je doloženo nálezy pohřebišť z dob kultury mohylové a bronzové z 13. - 10. stol. před Kristem, a to v blízkosti dnešních ulic Rádiová, Mohylová, Masarykova. Východně od Bukovce bylo nalezeno hradiště, v minulosti osídlené pravěkým mohylovým lidem, z dob 5. - 4. stol. před Kristem, které bylo později v 8. stol. přebudováno Slovany. Na sklonku 7. století sem přicházejí Slované a začínají s obděláváním půdy, odlesňováním. Nejstarší historické stadium začíná koncem 10. století v roce 992, kdy tu sv. Vojtěch, pražský biskup, založil malý benediktinský klášter. Po odchodu mnichů do nově vybudovaného břevnovského kláštera zůstal na soutoku Úslavy a Berounky farní kostel zasvěcený svatému Jiří. V 15. stol. k němu byly přifařeny obce Lobzy, Bukovec, Újezd, Doubravka a další.

Kostel sv.MartinaOd roku 1509 se stala Doubravka majetkem města neboť Plzeňští na dotvrzení svého majetnického práva zakoupili od břevnovského kláštera podací právo, aby mohli sami dosadit faráře, ale vbrzku faru zrušili a kostel sv.Jiří se stal filiálním. Doubravka byla největší z přifařených obcí a ležela na významné zemské pražské silnici, spojující Čechy se západním světem. V dalších stoletích se ve všech obcích rozšiřovalo hlavně zemědělství, ale byl také postaven pivovar v Červeném Hrádku, měděný hamr, papírenský mlýn, lopatárna, vitriolová huť a rozvíjela se další řemesla. Lidé začali pracovat v plzeňských továrnách - to již máme 19. stol., staví se jatky, přestává jezdit dostavník do Prahy, staví se železnice. V tomto období jsou postaveny školy v Újezdě, Červeném Hrádku a v Doubravce.V letech 1898 vznikl sbor dobrovolných hasičů v Doubravce, v dalších letech v Bukovci, Újezdě a Červeném Hrádku.

V roce 1902 u silnice na Prahu byl postaven Ústřední hřbitov s kaplí sv. Václava. Je zde pochováno mnoho významných osobností: Karel Klostrmann, Augustin Němejc, Rudolf Štech, Jiří Trnka, Josef Skupa

Náhrobek Josefa Skupy na Úsředním hřbitověNovogotická stavba kostela sv. Martina v Lobezském parku byla postavena v r. 1906, dnes je ve správě Salesiánů. Lobezský park vznikl v bývalém pískovcovém lomu.            
V roce 1924 se stala Doubravka částí Plzně, zemědělství ustupuje a rozšiřuje se průmysl, staví se rodinné domky, příliv obyvatel se stále zvětšuje. S proměnou demografickou se mění i struktura hospodářská, sociální, společenská a ideová zdejších obyvatel. Obvodu vévodí zalesněný vrch Chlum - 416 m vysoký, který byl v r. 1917 vybrán Klubem dělnických turistů k výstavbě turistické chaty a rozhledny.

Městský obvod Plzeň 4 je spojen s Plzní několika trolejbusovými a autobusovými linkami. První trolejbus zahájil jízdu v r. 1941.V té době jezdil autobus, který nahradil drožky, fiakry a omnibus.  V  Lobzích je dnes jedna z nejmodernějších střelnic ve světě, a to Armádní sportovní středisko. Na území Doubravky se nachází Azylový dům, který město Plzeň vybudovalo pro nouzové ubytování obyvatel. V roce 2003 byl na území obvodu postaven nový domov důchodců. V rámci sítě cyklistických stezek byla postavena lávka Pecihrádek, která umožňuje turistické spojení Doubravky s rekreační oblastí Bolevecké rybníky.

Poslední aktualizace: 25. 9. 2023, Kolářík Radek