Městský obvod Plzeň 4
ÚvodŽivot v obvoduDoubravecký klub

Doubravecký klub

D klub, zařízení Městského obvodu Plzeň 4
Zábělská tř. 54B
312 00 Plzeň

Tel.: 378 036 669, mobil (9-16 hod.): 724 602 740
www.dklubplzen.cz
www.facebook.cz/dklubplzen
  

Akce v D klubu – září 2017

6.9. 9.00 Nábor do kroužků a kurzů na školní rok 2017/2018
- pro děti již od 2 let, pro dospělé a pro seniory
- hudební, pohybové, výtvarné
- více informací na www.dklubplzen.cz

9.9. 14.00-18.00 Den s dobrovolnými hasiči – II. ročník
Místo konání: Lobezské louky
- ukázky požárního zásahu, doprovodný program, soutěže pro děti, vstup zdarma

10.9. 14.00-18.00 HURÁ DO ŠKOLY!
Místo konání: Habrmanův park
- akce pro děti, zábavný program, soutěže, vstup zdarma

18.9. 8.30 a 10.00 O líném Honzovi
- divadlo pro školy
- účinkuje: Divadýlko Kuba

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Poslední aktualizace: 14. 8. 2017, Josef Kubát