Městský obvod Plzeň 4
Úvod Život v obvodu Městský obvod Plzeň 4 Významná místa a kulturní památky

Významná místa a kulturní památky

Doubravka, stejně jako přilehlé vesnice Újezd, Červený Hrádek, Bukovec a Lobzy, ve svém historickém tisíciletém životě prodělala několik vývojových etap, které ji poznamenaly.

Nejstaršími dochovanými památkami jsou v Doubravce:

- kostel sv. Jiří z roku 992 (DOC, 3 MB)
- dům čp. 15 z roku 1839
- kamenný klenutý viadukt z roku 1862

Z uvedených staveb je nejvýznačnější kostel sv. Jiří. patří mezi nejstarší stavby v Čechách. Byl postaven pro benediktinské mnichy po návratu pražského biskupa sv. Vojtěcha z Říma v roce 992. Nachází se ve čtvrti Doubravka nad soutokem Berounky a Úslavy.

Lidová stavební kultura:

Lidová stavební kultura kdysi samostatných vsí m.o. Plzeň 4 dnes tvořících součást obvodu Plzeň 4, patří také k důležitým zástupcům památkového fondu. Renesanční a barokní stavební produkce dodnes zanechala své stopy v řadě staveb.Byl to však především tzv. lidový klasicismus, který dříve plzeňským vsím Újezdu, Bukovci, Červenému Hrádku a Lobzím vtiskl jejich tolik charakterisktický a mnohdy neopakovatelný ráz. Klasicismus navázal na předešlé stavební kultury a zároveň ovlivnil výstavbu lidových domů nejen po celé 19. století, ale i v prvních desetiletích století následujícího. Až stavební produkce druhé poloviny našeho století začala pomalu, ale jistě, měnit tvářnost těchto lokalit natolik, že hrozba celoplošné likvidace nebo přestavby začala nabývat nebezpečných rozměrů.

Mezi nejdochovalejší stavební památky výše uvedených lokalit patří:

Újezd

- výklenková kaplička
- železný kříž na kamenném soklu

Bukovec

- starobylý mlýn  z 18. století
- návesní kaple z 1. poloviny 19. století

Červený Hrádek

- kaple sv. Šimona a Judy z přelomu 19. a 20. století
- pamětní kříž u usedlosti čp. 1

Lobzy

- " Svobodnický dvůr " čp. 1
- kostel sv. Prokopa a sv. Martina z 18. století

Ve všech čtyřech uvedených obcích se nacházejí historické části návsí.
V listopadu 1995 Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo tyto lokality za památkovou zónu lidové architektury.

Další historicky významné kulturní památky :

- židovský hřbitov z konce 19. století - nachází se proti Ústřednímu hřbitovu - Rokycanská tř.
- Ústřední hřbitov z roku 1902 s kaplí sv. Václava - je zde pochováno mnoho významných osobností  např. Karel Klostermann, Augustin Němejc, Rudolf Štěch,Jiří Trnka, Josef Skupa a další
- kostel sv. Martina z roku 1906  -  je situován v Lobezkém parku, ve správě Salesiánů
- rozhledna na vrchu Chlum z roku 1917 - rozhledna ve výšce 416 m.n.m. Otevírací doba rozhledny Chlum

V  roce 1992 vydal Magistrát města Plzně publikaci " Milenium kostela sv. Jiří v Doubravce v Plzni 992 - 1992 ", kde je možno čerpat podrobné informace  nejen o této významné tisícilété stavební památce, ale i o dalších, v tomto přehledu neuvedených historických kulturních památkách Doubravky.

Mezi další významná a zřetelehodná místa Doubravky dále patří :

- střelnice Armádního sportovního střediska v Lobzích - v areálu střelnice je umístěn památník občanům zde popraveným v době německé okupace. Místo samotné sloužilo jako střelnice již slavným pětatřicátníkům, v současné době je areál na úrovni umožňující konání evropských a světových sportovních střeleckých soutěží.
- lávka Pecihrádek - zajímavá visutá ocelová konstrukce spojila doubravecký břeh Berounky s Bílou Horou a umožnila pěším i cyklistům návštěvu starého hradiště na vrchu Pecihrádku        
- chráněná krajinná oblast Zábělá - zahrnuje na okraji města kaňon Berounky s přilehlými lesy a s naučnou stezkou. Na bukoveckém jezu jsou k vidění labutě, volavky a jiné druhy vodních ptáků      
- park v Potoční  ulici - rekonstruovaná část Doubravky, dříve velmi zanedbaná. Po rekonstrukci se stal park oblíbeným  místem výletů a procházek.
- Domov důchodců v Mohylové ulici - zajímavá, architektonicky velmi neobvykle navržená stavba arch. Hyska byla otevřena v roce 2003.

Poslední aktualizace: 25. 9. 2023, Kolářík Radek