Městský obvod Plzeň 4

Informace o kontrolách

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2019

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, je Úřad městského obvodu Plzeň 4 jako kontrolní orgán povinen pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejňovat obecné informace o výsledcích kontrol.V roce 2019 Úřad městského obvodu Plzeň 4 provedl 28 veřejnosprávních kontrol na místě, u kterých bylo… pokračovat

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2018

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, je Úřad městského obvodu Plzeň 4 jako kontrolní orgán povinen pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejňovat obecné informace o výsledcích kontrol.V roce 2018 Úřad městského obvodu Plzeň 4 provedl 29 veřejnosprávních kontrol na místě, u kterých bylo… pokračovat

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2017

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, je Úřad městského obvodu Plzeň 4 jako kontrolní orgán povinen pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejňovat obecné informace o výsledcích kontrol.V roce 2017 Úřad městského obvodu Plzeň 4 provedl 19 veřejnosprávních kontrol na místě, u kterých bylo… pokračovat