Městský obvod Plzeň 4

Rozpočtová opatření

Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.

Přehled usnesení orgánů MO Plzeň 4, kterými byly schváleny změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2024. 

Druh usnesení Číslo Rok Datum konání Rozpočtové opatření číslo Bod usnesení, příp. příloha
ZMO 0002 2024 25. 1. 2024 1 bod II./2.
ZMO 0005 2024 25. 1. 2024 2 bod II./2.
ZMO 0006 2024 25. 1. 2024 3 bod II./2.
ZMO 0003 2024 25. 1. 2024 4 bod IVI.
ZMO 0004 2024 25. 1. 2024 5 bod II./2.

Poslední aktualizace: 6. 2. 2024, Kubát Josef