Městský obvod Plzeň 4

Rozpočet obvodu 2016

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 4 na rok 2016 byl navržen a projednán jako vyrovnaný a takto byl schválen usnesením ZMO č. 0073/15 dne 3. prosince 2015 v celkovém objemu příjmů 7.730 tis. Kč, objemu výdajů 81.826 tis. Kč a financování činí 74.096 tis. Kč včetně použití sociálního fondu a jeho tvorby. Podrobnosti naleznete v přiloženém souboru závazných ukazatelů rozpočtu MO Plzeň 4.

Poslední aktualizace: 25. 9. 2023, Kubát Josef