Městský obvod Plzeň 4

Zákon č. 106

Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. - zapracovává příslušný předpis Evropských společenství a upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.

Žádost č. 1
Žádám o informaci, zda Mgr. xxxx, bytem xxxx, bylo Vaším odborem uděleno pověření pro jednání se členy SVJ Radiová 1, 3, 5 Plzeň ve Vašem zastoupení. Výše uvedená se na toto pověření odkazuje v dopisech, rozesílaných některým členům SVJ. Pokud toto pověření bylo vydáno, proč o tom nebyl písemně vyrozuměn výbor SVJ.

Odpověď č. 1
Úřad městského obvodu Plzeň 4, jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obdržel dne 11. 4. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace týkající se pověření Mgr. xxxx, odborem životního prostředí a dopravy Úřadu městského obvodu Plzeň 4, pro jednání se členy SVJ Radiová 1, 3, 5. K Vašemu dotazu sdělujeme, že výše uvedené pověření pro Mgr. xxxx náš odbor nevydal.

 

Přílohy

Publikace: 6. 6. 2010, aktualizace: 20. 4. 2018, Radek Kolářík