Městský obvod Plzeň 4

Rozpočtová opatření

Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.

Přehled usnesení orgánů MO Plzeň 4, kterými byly schváleny změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2019.

Druh usnesení
Číslo
Rok
Datum konání
Rozpočtové opatření číslo
Bod usnesení,           příp. příloha
ZMO
2019
24. 1. 2019
1
bod II.
ZMO
2019
 4. 4. 2019
2
bod II.
ZMO
2019
 4. 4. 2019
3
bod II./2.
ZMO
2019
 13. 6. 2019
4
bod II.
ZMO
2019
 12. 9. 2019
5
bod II.
ZMO
2019
 12. 9. 2019
6
bod II./1. a 2.
ZMO
2019
 12. 9. 2019
7
bod II.
ZMO
2019
 5. 12. 2019
8
bod II.
ZMO
2019
 5. 12. 2019
9
bod II./3.
ZMO
2019
 5. 12. 2019
10
bod II.

 

Publikace: 17. 3. 2017, aktualizace: 12. 12. 2019, Josef Kubát