Městský obvod Plzeň 4

Rozpočtová opatření

Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.

Přehled usnesení orgánů MO Plzeň 4, kterými byly schváleny změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2019.

Druh usnesení

Číslo

Rok

Datum konání

Rozpočtové opatření číslo

Bod usnesení,           příp. příloha

ZMO

3

2019

24.  1. 2019

1

bod II.

ZMO

16

2019

  4.  4. 2019

2

bod II.

ZMO

24

2019

  4.  4. 2019

3

bod II./2.

ZMO

31

2019

 13. 6. 2019

4

bod II.

 

Publikace: 17. 3. 2017, aktualizace: 26. 6. 2019, Josef Kubát