Městský obvod Plzeň 4

Rozpočtová opatření

Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.

Přehled usnesení orgánů MO Plzeň 4, kterými byly schváleny změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2018. 

Druh usnesení

Číslo

Rok

Datum konání

Rozpočtové opatření číslo

Bod usnesení,           příp. příloha

ZMO

2

2018

8. 2. 2018

1

bod II.

ZMO

3

2018

8. 2. 2018

2

bod II./1.

ZMO

10

2018

29. 3. 2018

3

bod II./1.

ZMO

12

2018

29. 3. 2018

4

bod VI./b)

ZMO

15

2018

29. 3. 2018

5

bod II.

ZMO

19

2018

29. 3. 2018

6

bod II./2 a 3.

RMO

77

2018

9. 5. 2018

7

bod IV./2.

ZMO

23

2018

17. 5. 2018

8

bod II./1.

ZMO

30

2018

14. 6. 2018

9

bod II.

ZMO

34

2018

14. 6. 2018

10

bod II./1. a 2.

ZMO

35

2018

14. 6. 2018

11

bod II./1. a 2.

ZMO

41

2018

14. 6. 2018

12

bod II./2.

ZMO

49

2018

  4. 9. 2018

13

bod II.

ZMO

52

2018

  4. 9. 2018

15

bod III.

ZMO

54

2018

  4. 9. 2018

16

bod II.

ZMO

65

2018

29.11. 2018

17

bod II.

ZMO

69

2018

29.11. 2018

18

bod II.

ZMO

2

2019

24.  1. 2019

19

bod II.

 

Přehled usnesení orgánů MO Plzeň 4, kterými byly schváleny změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2019.

Druh usnesení

Číslo

Rok

Datum konání

Rozpočtové opatření číslo

Bod usnesení,           příp. příloha

ZMO

3

2019

24.  1. 2019

1

bod II.

Publikace: 17. 3. 2017, aktualizace: 4. 2. 2019, Josef Kubát