Městský obvod Plzeň 4

Rozklikávací rozpočet

Pro snadnější orientaci v rozpočtu města a městských obvodů a jeho plnění, je připraven strukturovaný přehled závazných ukazatelů rozpočtu města ve členění Statutární město Plzeň celkem, Magistrát a jednotlivé městské obvody.

Publikace: 17. 3. 2017, aktualizace: 10. 10. 2017, Josef Kubát