Městský obvod Plzeň 4

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací:

                        podle zákona č.106/1999 o svobodném přístupu k informacím, §17

 

 

1.         Mzdové náklady

 

Z hlediska mzdových nákladů se rozumí minimálně jedna hodina vykonané práce k získání rozsáhlého vyhledání informace. Celkový počet hodin všech zaměstnanců, kteří se podíleli na vyřízení žádosti o informace se sčítá.

Mzdové náklady na jednu hodinu vykonané práce                               170,-Kč

Za každou další započatou hodinu                                                       170,-Kč

 

 

2.         Celkové náklady za telefonní, faxové služby, vyhledávání na Internetu:

 

Paušál provozních nákladů                                                                  10,-Kč

 

 

3.         Poštovné dle aktuálního sazebníku pošty (informace v podatelně ÚMO P4).

 

 

 

4.         Cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie (nebo výstupem z tiskárny), činí:

černobílá formát A4                     

jednostranná kopie z volných listů

2,00 Kč

oboustranná kopie z volných listů

3,00 Kč

jednostranná kopie z vázaných předloh

3,00 Kč

oboustranná kopie z vázaných předloh

5,00 Kč

 

formát A3                  

jednostranná kopie z volných listů       

4,00 Kč

oboustranná kopie z volných listů        

6,00 Kč

jednostranná kopie z vázaných předloh

5,00 Kč

oboustranná kopie z vázaných předloh

8,00 Kč

 

Barevné kopírování nebo tisk - 5ti násobek ceny za černobílé kopírování nebo tisk

 

 

mapy v měřítku

1:500 (do r.1980)

  80,00 Kč

1:500 (od r. 1981)

120,00 Kč

1:2000

  80,00 Kč

1:10000

140,00 Kč

1:15000 (do r. 1970)

  40,00 Kč

1:25000

  90,00 Kč

1:50000

  50,00 Kč

1:2000 (rematrice)

  35,00 Kč

1:25000 (mapové listy)

120,00 Kč

1:15000 (rejstřík ulic)

 400,00 Kč

 

 

Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to:

                       

CD disk

50,00 Kč

 

 

 

Vydáno:

27.05.2010

                                                                                                             

                                                                                                              Ing.Martina Brůhová

                                                                                   Tajemnice ÚMO Plzeň 4

    

Publikace: 6. 6. 2010, aktualizace: 17. 5. 2011, Radek Kolářík