Městský obvod Plzeň 4

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací:

                        podle zákona č.106/1999 o svobodném přístupu k informacím, §17

 

 

1.        Mzdové náklady

Z hlediska mzdových nákladů se rozumí minimálně jedna hodina vykonané práce k získání rozsáhlého vyhledání informace. Celkový počet hodin všech zaměstnanců, kteří se podíleli na vyřízení žádosti o informace se sčítá.

Mzdové náklady na jednu hodinu vykonané práce                                              220,- Kč

Za každou další započatou hodinu                                                                        220,-Kč

 

2.         Poštovné dle aktuálního sazebníku pošty (informace v podatelně ÚMO P4).

 

3.         Cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie (nebo výstupem z tiskárny), činí:

černobílá formát A4                      

jednostranná kopie z volných listů

2,00 Kč

oboustranná kopie z volných listů

3,00 Kč

jednostranná kopie z vázaných předloh

3,00 Kč

oboustranná kopie z vázaných předloh

5,00 Kč

 

černobílá formát A3                    

jednostranná kopie z volných listů         

4,00 Kč

oboustranná kopie z volných listů            

6,00 Kč

jednostranná kopie z vázaných předloh

5,00 Kč

oboustranná kopie z vázaných předloh

8,00 Kč

 

Barevné kopírování nebo tisk - 5ti násobek ceny za černobílé kopírování nebo tisk.

 

mapy v měřítku:

1:500 (do r.1980)

  80,00 Kč

1:500 (od r. 1981)

120,00 Kč

1:2000

  80,00 Kč

1:10000

140,00 Kč

1:15000 (do r. 1970)

  40,00 Kč

1:25000

  90,00 Kč

1:50000

  50,00 Kč

1:2000 (rematrice)

  35,00 Kč

1:25000 (mapové listy)

120,00 Kč

1:15000 (rejstřík ulic)

 400,00 Kč

 

 

Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to:

            CD/DVD disk

50,00 Kč

 

 

 V Plzni dne 1.7.2019

                                                                                               Ing. Bc.Martina Brůhová, MBA

                                                                                              Tajemnice ÚMO Plzeň 4

   

 

 

Publikace: 1. 6. 2019, aktualizace: 31. 7. 2019, Radek Kolářík