Městský obvod Plzeň 4

Formulář k žádosti

Žádost o poskytnutí informace Úřadem městského obvodu Plzeň 4, jako povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Přílohy

Publikace: 10. 11. 2011, aktualizace: 17. 7. 2017, Josef Kubát