Městský obvod Plzeň 4

Plán investic MO P4 v roce 2021

 1. Vestavba zařízení KODUS do prostor kulturního domu v Červeném Hrádku projektová příprava
 2. Obnova kontejnerových stání na území MO P4 – projektová příprava + realizace
 3. Cyklostezka Na Drážkách – mezi Újezdem a Červeným Hrádkem – projektová příprava
 4. Parkování v ulicích U Pražské dráhy a Ke sv. Jiří – projektová příprava + realizace
 5. Elektropřípojka v parku - ul. K Haltýři, Červený Hrádek u Plzně - realizace
 6. Parkování v Partyzánské ulici – projektová příprava
 7. Sběrná místa a separační body na území MO Plzeň 4 - projektová příprava + realizace
 8. Parkování Ke sv. Jiří – projektová příprava + realizace
 9. Parkování Slunečná, Souběžná – projektová příprava
 10. Parkování Pod Vrchem – projektová příprava
 11. Elektropřípojka náměstí K. Panušky Újezd - realizace
 12. Pěší propojení V Hájku - Červenohrádecká - projektová příprava + realizace
 13. Projekt vzduchotechniky na 64.MŠ, Pod Chlumem 3, Hospodářský pavilon
 14. Pumptrack - projektová příprava + realizace
 15. Pěší propojení (Průšlapy) - projektová příprava + realizace
 16. Lobezské louky 2. etapa - projektová příprava
 17. Pěší zóna za OD Centrum - projektová příprava
 18. Chlum - infrastruktura - projektová příprava
 19. Parkování v ul Družby (Armyshop) - projektová příprava
 20. Parkování ve vnitrobloku v ul Nad Dalmatinkou - projektová příprava
 21. Plynovodní přípojka u D klubu
 22. Revitalizace předprostoru 22. ZŠ – projektová příprava

Publikace: 20. 10. 2020, aktualizace: 13. 9. 2021, Josef Kubát


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany