Městský obvod Plzeň 4
ÚvodÚřad a samosprávaTransparentní úřadDotaceDotační program v oblasti životního prostředí pro rok 2021

Dotační program v oblasti životního prostředí pro rok 2021

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace: 11. 1. 2021 – 27. 1. 2021 do 17.00 hod.

Při elektronickém vyplňování žádosti sledujte pokyny v informačních bublinách. Chcete-li žádost vyplňovat ručně, stáhněte a vytiskněte si verzi v PDF.

Termín pro předložení závěrečná zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace do 17. prosince 2021 do 14.00 hod.

Bližší informace o dotačním programu, vyplňování žádosti o dotaci či závěrečné zprávě a vyúčtování sdělí odbor ekonomický ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55, 312 00 Plzeň.
Kontaktní osoba: Ivana Baušová, č. dveří 19, tel. 378 036 632, email: bausova@plzen.eu

Přílohy

Publikace: 8. 12. 2020, aktualizace: 6. 9. 2021, Josef Kubát


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany