Městský obvod Plzeň 4
ÚvodÚřad a samosprávaTransparentní úřadDotaceDotační program mikrogranty II pro rok 2021

Dotační program mikrogranty II pro rok 2021

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace: 21. 7. 2021 – 6. 8. 2021 do 14.00 hod.
Podpora kulturních, sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže z MO Plzeň 4

Termín pro předložení závěrečná zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace do 30. prosince 2021 do 14.00 hod.

Bližší informace o dotačním programu, vyplňování žádosti o dotaci či vyúčtování sdělí odbor ekonomický ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55, 312 00 Plzeň.
Kontaktní osoba: Martina Seidlerová, č. dveří 21, tel. 378 036 646, email: seidlerova@plzen.eu  

 

Přílohy

Publikace: 18. 6. 2021, aktualizace: 6. 9. 2021, Josef Kubát


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany