Městský obvod Plzeň 4

Úklid

Území městského obvodu Plzeň 4 je rozděleno na 6 lokalit /viz mapka/. Na zajištění provádění běžného úklidu a zimní údržby pěších komunikací máme 3 zhotovitele, kteří byli vybráni na základě výběrového řízení. V úsecích 1, 3, 5, 6 je úklid zajištěn firmami, úsek 2 a 4 je prováděn vlastními pracovníky úklidové čety.

Běžný úklid pěších komunikací je prováděn dle harmonogramu, tzn., že 1x až 4x do měsíce je příslušný chodník zameten. Dále jsou denně vysbírávány papíry a jiné hrubé nečistoty na hlavních ulicích a frekventovaných úsecích. Každé pondělí a čtvrtek se provádí úklid zastávek MHD a také podchodů na Rokycanské třídě.

V zimním období je prováděna strojní údržba vybraných pěších komunikací, výjezd je započat při sněhové pokrývce vyšší než 3 cm, v případě dalšího sněžení je proveden další výjezd.

Kontakty:

Hadrabová Světlana
úklid obvodu, zeleň
Telefon: 378036684
E-mail: hadrabova@plzen.eu

Srbová Miroslava
úklid obvodu, zeleň
Telefon: 378036682
E-mail: srbova@plzen.eu

 

Poslední aktualizace: 25. 9. 2023, Kubát Josef