Městský obvod Plzeň 4
ÚvodÚřad a samosprávaVolbyObvod hledá členy do volebních komisí

Obvod hledá členy do volebních komisí

Městský obvod se začíná připravovat na volbu prezidenta České republiky, které vyhlásil Předseda Senátu Parlamentu České republiky na dny 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a případné II. kolo na dny 27. a 28. ledna 2023. Úřad městského obvodu Plzeň 4 nabízí občanům možnost zapojit se za finanční odměnu do činnosti okrskové volební komise.

Volby budou zahájeny v pátek 13. ledna 2023 ve 14.00 hodin a volební místnosti budou otevřeny do 22.00 hodin. Druhý den voleb v sobotu 14. ledna 2023 bude možné hlasovat v době od 8.00 do 14.00 hodin.
Pro případné II. kolo voleb zůstávají časy stejné.

Touto cestou bychom se na Vás chtěli obrátit s prosbou, zda byste neměli zájem nám vypomoci s činností člena v okrskové volební komisi za finanční odměnu dle zákona. Člen okrskové volební komise musí být přítomen ve dnech konání voleb po celou uvedenou dobu hlasování (kromě přestávky na oběd) a v sobotu po skončení hlasování při sčítání výsledků hlasování.

V případě zájmu si prosím vyplňte dotazník člena okrskové volební komise, který je k dispozici zde.

Vyplněný dotazník můžete osobně odevzdat do kanceláře Informací nebo vhodit do schránky umístěné u vstupních dveří do budovy ÚMO Plzeň 4 anebo zaslat poštou na adresu ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55, 312 64 Plzeň, a to nejpozději do 20. 10. 2022.

Štěpánka Kanická,
Odbor právní, správních činností a organizační ÚMO Plzeň 4

Přílohy

Dotazník_OVK(doc, 29 kB)

Publikace: 30. 9. 2022, aktualizace: 30. 9. 2022, Josef Kubát


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Jak pomoci