Městský obvod Plzeň 4
ÚvodÚřad a samosprávaVolby 2021Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Dne 28. prosince 2020 vyhlásil prezident republiky Miloš Zeman termín konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volby proběhnou ve dnech 8. – 9. října 2021. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se na území České republiky konají ve
2 dnech, kterými jsou pátek a sobota.

Volby budou zahájeny první den v pátek 8. října 2021 ve 14.00 hodin a volební místnosti budou otevřeny do 22.00 hodin. Druhý den voleb v sobotu 9. října 2021 bude možno hlasovat v době od 8.00 do 14.00 hodin.
Touto cestou bychom se na Vás chtěli obrátit s prosbou, zda byste neměli zájem nám vypomoci s činností člena v okrskové volební komisi za finanční odměnu dle zákona. Člen okrskové volební komise musí být přítomen ve dnech konání voleb po celou uvedenou dobu hlasování (kromě přestávky na oběd) a v sobotu po skončení hlasování při sčítání výsledků hlasování.

V případě zájmu si prosím vyplňte dotazník člena okrskové volební komise, který je k dispozici zde.


Štěpánka Kanická,
odbor právní, správních činností a organizační ÚMO Plzeň 4

 

Publikace: 8. 4. 2021, aktualizace: 8. 4. 2021, Josef Kubát


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany