Městský obvod Plzeň 4
ÚvodÚřad a samosprávaVolby 2020Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky

Dne 15. dubna 2020 vyhlásil prezident republiky Miloš Zeman termín konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky. Volby proběhnou ve dnech 2. a 3. října 2020 a případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se bude konat následující týden, tzn. ve dnech 9. a 10. října 2020. Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky se konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota.

Volby budou zahájeny první den v pátek ve 14.00 hodin a volební místnosti se uzavřou ve 22.00 hodin. Druhý den voleb v sobotu bude možno hlasovat v době od 8.00 do 14. 00 hodin.

Touto cestou bychom se na Vás chtěli obrátit s prosbou, zda byste neměli zájem nám vypomoci s činností člena v okrskové volební komisi za finanční odměnu dle zákona. Člen okrskové volební komise musí být přítomen ve dnech konání voleb po celou uvedenou dobu hlasování (kromě přestávky na oběd) a v sobotu po skončení hlasování při sčítání výsledků hlasování.

V případě zájmu si prosím vyplňte dotazník člena okrskové volební komise, který je k dispozici zde.

Štěpánka Kanická,
odbor právní, správních činností a organizační ÚMO Plzeň 4

Publikace: 15. 3. 2019, aktualizace: 14. 5. 2020, Josef Kubát