Městský obvod Plzeň 4

Veřejnosprávní kontroly

Informace o výsledcích kontrol

V návaznosti na ustanovení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), konkrétně na § 26 uvedeného zákona, je Městský obvod Plzeň 4 jako kontrolní orgán povinen pravidelně, alespoň jednou ročně zveřejňovat obecné informace o výsledcích kontrol.
V souladu s výše uvedeným zveřejňuje Městský obvod Plzeň 4 obecné informace o výsledcích kontrol.

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2015

MO Plzeň 4 ukončil v roce 2015 celkem 19 kontrol, u kterých bylo procesně postupováno podle zákonač. 255/2012 Sb., o kontrole, ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů. Dále bylo provedeno celkem 9 řídících kontrol ve smyslu se zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole… pokračovat

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2014

Městský obvod Plzeň 4 ukončil v roce 2014 celkem 18 kontrol, u kterých bylo procesně postupováno podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů. Dále bylo provedeno celkem 8 řídících kontrol ve smyslu se zákona 320/2001 sb., o finanční… pokračovat