Městský obvod Plzeň 4

Oddělení tajemnice

  • zajišťuje provoz sekretariátu ST, MST, TAJ UMO P4
  • personální záležitosti,  mzdová účetní
  • provoz D klubu
  • vede agendu Komise pro prezentaci RMO P4
  • vede agendu Kontrolního výboru ZMO P4
  • vede agendu Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMO P4
  • zajišťuje aktualizaci internetových stránek MO P4 (podle dodaných podkladů jednotlivých úředníků zajišťuje kancelářské potřeby pro potřebu úřadu
  • udržuje aktualizaci seznamu zaměstnanců  zastupitelů ÚMO P4
  • provádí kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
  • vede evidenci petic a stížností

Publikace: 7. 6. 2010, aktualizace: 19. 4. 2012, Radek Kolářík