Městský obvod Plzeň 4

Odbor finanční

1. rozpočet a účetnictví

 • sestavuje rozpočet městského obvodu jako součást celoměstského rozpočtu
 • provádí vyúčtování hospodaření za uplynulý rok
 • zpracováváv dílčí daňová přiznání k daním dle zvláštních zákonů
 • komplexně zajišťuje vedení účetní agendy
 • zajišťuje (podklady, podpis smlouvy, platba a kontrola vyúčotávní) poskytování finančních příspěvků neziskových organizacím z rozpočtu MO Plzeň 4
 • zajišťuje průběh inventarizace
 • zajišťuje proplacení platebních příkazů a následnou evidenci bankovních transakcí
 • zajišťuje styk s bankovními ústavy (smlouvy atd.)

2. úsek místních poplatků

 • zajišťuje agendu poplatků ze psů
 • na území MO P4 plní úkoly dle vyhlášky o provozování výherních hracích automatů
 • zajišťuje evidenci ubytovacích kapacit na území městského obvodu
 • provádí výběr poplatků z užívání veřejných prostranství
 • spravuje místní poplatky s výjimkou těch, které spravuje město
 • spravuje správní poplatky týkající agendy finančního odboru
 • povoluje tomboly s herní jistinou do 20 tisíc Kč
 • zpracovává podklady pro poskytnutí dotací neziskovým organizacím
 • vydávání a evidence loveckých lístků
 • vydávání a evidence rybářských lístků

3. agenda pozemků a nebytových prostor

 • připravuje podklady pro vydání stanovisek k prodeji, výkupu, směně a výpůjčce městských pozemků, nebytových prostor 
 • zajišťuje materiály pro uzavírání nájemních smluv na pozemky a nebytové prostory v majetku města
 • uzavírání cizích nájemních smluv
 • zajišťuje stanoviska UMO k vydržení pozemků
 • vydává výpisy z KN
 • provádí místní šetření v terénu

4. agenda pohledávek

 • vymáhá úhradu pohledávek uložené v přestupkovém a správním řízení odbory UMO
 • vymáhá úhradu poheldávek - místní poplatky
 • připravuje podklady pro výkon rozhodnutí (exekuce)
 • komunikace s institucemi při exekučních řízení

Vedoucí odboru: Ing. Štěpánka Majerová, tel. 378036640

Publikace: 7. 6. 2010, aktualizace: 10. 3. 2016, Radek Kolářík