Městský obvod Plzeň 4

Termíny zasedání ZMO

Termíny zasedání  Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 4 v roce 2020:

23. leden
2. duben
11. červen
10. září
3. prosinec

Publikace: 28. 12. 2010, aktualizace: 19. 6. 2020, Josef Kubát