Městský obvod Plzeň 4

Termíny zasedání ZMO

Termíny zasedání  Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 4 v roce 2019:

24. ledna
4. dubna
13. června
12. září
5. prosince

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 4 se konají od 16.00 hodin

Publikace: 28. 12. 2010, aktualizace: 31. 1. 2019, Veronika Nová