Městský obvod Plzeň 4

Termíny zasedání RMO

Termíny zasedání Rady městského obvodu Plzeň 4 v roce 2019

1.16. 1. 
2.13. 2.
3.6. 3.
4.27. 3.
5.24. 4. 
6.22. 5. 
7.5. 6.
8.21. 8.
9.4. 9.
10.2. 10.
11. 23. 10.
12.27. 11.
13.11. 12.

Publikace: 28. 12. 2010, aktualizace: 31. 1. 2019, Josef Kubát