Městský obvod Plzeň 4

Oblast životního prostředí

Lesy - Žádost při z.č. 289/1995 sb., o lesích

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, Plzeň
telefon: 378 033 226

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 17:00 *17:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19.00 hodin je nutné předchozí objednání na tel. 378 031 111 nebo přímo v sekretariátu 378 033 201. Mimo úřední hodiny (v Út, Čt, Pá) pouze po telefonické či e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:
  • písemnou žádost
  • výpis z Katastru nemovitostí
  • souhlas vlastníka lesa
  • výpis z obchodního rejstříku, popř. plná moc, atd. dle konkrétní žádosti
  • Náležitosti žádosti na trvalé (dočasné) odnětí (omezení) jsou uvedeny v § 1 vyhl. MZe č. 77/1996 Sb.
Formuláře:

Možnost podání na formulářích.

Formuláře je možné stáhnout na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Lesy
Související informace:

Nejsou.