Městský obvod Plzeň 4

Oblast finanční

Povolování tombol

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 1 - 10 (zkráceně ÚMO 1 - 10)
Adresy a kontakty na konkrétní ÚMO naleznete v záložce detail.
telefon: 378 031 111

Detail

Kontakty a úřední hodiny ÚMO 1 – 10:

ÚMO 1 - alej Svobody 60, Plzeň

Po, St              8:00 - 17:00

Út, Čt               8:00 – 14:00

Pá                    8:00 – 13:00

Tel.: 378 031 115

 

ÚMO 2 - Slovany, Koterovská tř. 83, Plzeň

Po, St              8:00 - 17:30

Út                    8:00 – 14:00

Čt, Pá              8:00 – 13:00

Polední pauza v případě obsazení agendy jedním pracovníkem 12:00 – 12:30 hod.

Tel.: 378 031 112

 

ÚMO 3 - sady Pětatřicátníků 7-9, Plzeň

Po, St              8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Út                     8:00 – 14:30

Čt, Pá               8:00 – 14:00

Úřední hodiny na oddělení matrik

Po, St              8.00 - 17.00

Út, Čt              8.00 - 12.00

V neúřední dny (ÚT, ČT) probíhají svatební obřady mimo stanovenou dobu a místo. Doporučujeme proto návštěvu na oddací matrice předem domluvit na tel. č. 378 036 538.

Úřední hodiny evidence obyvatel

Po, St               8.00 - 17.00

Út, Čt, Pá         8.00 - 12.00

Informace pro občany a klienty oddělení sociálních služeb:

Neúřední dny (ÚT, ČT, PÁ) jsou mimo jiné vyhrazeny pro šetření a jednání pracovníků mimo budovu úřadu. Doporučujeme proto Vaši návštěvu domluvit předem s příslušným pracovníkem telefonicky na čísle 37 803 1113.

Tel.: 378 031 113

 

ÚMO 4 - Mohylova 55, Plzeň

Po, St              8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Út, Čt, Pá         8.00 – 12:00 a 13:00 – 14:00 (tyto dny jsou mimo jiné vyhrazené pro šetření a jednání pracovníků mimo budovu úřadu, doporučujeme proto Vaší návštěvu domluvit s příslušným pracovníkem předem telefonicky)

Tel.: 378 031 114

 

ÚMO 5 - Křimice, Prvomájová 100/21

Po, St              8:00 - 12:00, 13:00 - 17:30

Út, Čt, Pá         8:00 – 13:00

Tel.: 378 036 801

 

ÚMO 6 - Litice, Klatovská 243

Po, St              6:30 – 11:00, 12:00 – 17:30

Út, Čt               8:00 – 11:00, 12:00 – 14:00

Pá                    8:00 – 12:00

Tel.: 378 036 821

 

ÚMO 7 - Radčice, V Radčicích 9

Po, St              8:00 - 12:00, 13:00 - 17:30

Út, Čt               8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

Pá                    není úřední den a budou vyřizovány pouze objednané případy

Tel.: 378 036 841

 

ÚMO 8 - Černice, Veská 11

Po, St              7:30 – 17:00, přestávka na oběd od 11:30 do 12:30 hod.

Út, Čt               7:30 – 14:30, přestávka na oběd od 11:30 do 12:30 hod.

Pá                    7:30 – 12:00

V úterý, čtvrtek a pátek není zaručena přítomnost všech pracovníků na úřadě - probíhají porady, školení a jednání na Magistrátu města Plzně, pracovní povinnosti mimo kancelář (místní šetření, kolaudace, apod.). Doporučujeme v tyto neúřední dny ověřit telefonicky přítomnost úředníka na pracovišti.

V červenci a srpnu:

Po, St              7:30 – 16:00

Út, Čt               7:30 – 14:00

Tel.: 378 036 861

 

ÚMO 9 - Malesice, Chotíkovská 72/14

Po, St              8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Út, Čt, Pá         8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00 (v těchto dnech není zaručena přítomnost všech pracovníků na úřadu z důvodu jiných pracovních povinností (porady, jednání na MMP, školení, kolaudace, místní šetření aj.)

Tel.: 378 036 882

 

ÚMO 10 - Lhota, K Sinoru 62/51

Po, St              7:30 - 11:30, 12:00 - 17:00

Pondělí            9:00 – 11:30 a 12:00 – 16:30 (evidence obyvatel)

Středa              7:30 – 11:30 a 12:00 – 17:00 (sociální odbor a evidence obyvatel)

Út, Čt, Pá         8:00 – 13:00 (v tyto dny není zaručena přítomnost všech pracovníků na úřadě - porady, školení, pracovní povinnosti mimo kancelář: místní šetření, kolaudace apod. Doporučujeme Vám předem domluvit návštěvu s pracovníkem úřadu)

Tel.: 378 036 893

Co k tomu potřebujete:

Ve smyslu zák. 202/90 Sb. v platném znění:
-  žádost o povolení tomboly,
- plná moc zmocněnce k zastoupení k vyřizování tomboly,
- výpis z obchodního rejstříku provozovatele tomboly,
- výpis z rejstříku trestů statutárního orgánu právnické osoby ne starší 3 měsíců,
- výpis z rejstříku trestů loterního zástupce,
- čestné prohlášení provozovatele, že jde o tuzemskou právnickou osobu bez zahraniční majetkové účasti,
- herní plán tomboly,
- vzorek losu,
- zápis o průběhu slosování tomboly a její vyúčtování,
- protokol o průběhu losování,
- protokol o průběhu slosování tomboly a seznam vyhrávajících čísel losů,
- vyúčtování tomboly předkládá její provozovatel oránu státního dozoru a v opise orgánu, který tombolu povolil.

Formuláře:
Plné znění popisu situace:Povolování tombol
Související informace: