Městský obvod Plzeň 4

Oblast správní - matrika

Vydání prvního rodného listu

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
telefon: 378 036 518

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Co k tomu potřebujete:
  • manželé: oddací list a občanské průkazy,
  • svobodné: rodný list a občanský průkaz,
  • cizinky: potvrzení o stavu, pas
  • rozvedené: rodný list, občanský průkaz a rozvodovou listinu s vyznačením data právní moci,
  • ovdovělé: rodný list, občanský průkaz a úmrtní list manžela,
  • určení otcovství: s matkou se dostaví otec dítěte s rodným listem a občanským průkazem, u nenarozeného dítěte předloží žena těhotenskou průkazku. Pokud již mají rodiče společné dítě, předloží i rodný list tohoto dítěte.
Formuláře:
Plné znění popisu situace:Vydání prvního rodného listu
Související informace:

COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany