Městský obvod Plzeň 4

Transakce s nemovitými věcmi a majetková příprava staveb

Darování movitých věcí městu Plzni

Kde to vyřídíte:

Odbor evidence majetku MMP
Škroupova 7, Plzeň 301 00
telefon: 378 033 715

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 (*19:00)
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19:00 hodin je nutné předchozí objednání, a to nejdéle do pondělí daného týdne na tel. 378 031 111 nebo v sekretariátu odboru 378 033 728. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:
  • žádost o darování movitých věcí
  • identifikace dárce
  • u fyzické osoby souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů, čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzni
  • u právnické osoby - stanovy sdružení, popř. jmenovací dekret oprávněné osoby apod., čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzni
Formuláře:

Tiskopis „Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů“
Tiskopis „Čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzeň“

Tiskopisy naleznete na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Darování movitých věcí městu Plzni
Související informace:

Nejsou.