Městský obvod Plzeň 4

Vítání občánků

Vítání občánků

 

Vítání nových občánků na území městského obvodu Plzeň 4 se koná v obřadní síni Úřadu městského obvodu Plzeň 4. Každý přivítaný novorozenec je zapsán do Kroniky nově narozených občánků a na památku obdrží věcné dárky a pamětní list. Slavnostního obřadu se mohou zúčastnit prarodiče i ostatní příbuzní nových občánků. Atmosféru dotváří krátké pěvecké a recitační vystoupení dětí ze Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Plzeň - Lobzy. Fotograf je na tuto akci zajištěn.

Rodiče, kteří si půjdou vyzvednout na matriku ÚMO Plzeň 3 rodný list dítěte narozeného na území města Plzně, obdrží zároveň přihlášku k Vítání občánků, kterou podávají na příslušném úřadě městské části dle trvalého bydliště miminka. Žádost naleznete i na webových stránkách úřadu. Žádost lze podat poštou, osobně, nebo elektronicky. Rodiče dítěte jsou zváni k účasti písemně minimálně 14 dní před termínem vítání občánků. Pokud termín z nějakého důvodu nevyhovuje, je změna po dohodě možná.

V době letních prázdnin v červenci a srpnu vítání občánků neprobíhá.

Veronika Nová, referentka sociálního odboru ÚMO Plzeň  4

 

Přílohy

Publikace: 7. 9. 2016, aktualizace: 2. 2. 2017, Veronika Nová