Městský obvod Plzeň 4

Vítání občánků

 

Přihlášku na Vítání občánků je možné si vyzvednout osobně v Informacích Úřadu městského obvodu, Mohylová 55 Plzeň, nebo si ji vyplnit přímo na webových stránkách úřadu zde . Vyplněnou lze zaslat poštou na adresu úřadu, osobně podat do informací, nebo podatelny úřadu, nebo zaslat elektronicky na adresu: postaumo4@plzen.eu 

Rodiče dítěte jsou zváni na Vítání občánků písemně minimálně 14 dní před termínem vítání na korespondenční adresu, kterou uvedou na přihlášce. Pokud termín z nějakého důvodu nevyhovuje, je možné ho po předchozí telefonické dohodě, (tel. 378 036 664) přesunout na jiný termín.

Vítání nových občánků na území městského obvodu Plzeň 4 se koná v obřadní síni Úřadu městského obvodu Plzeň 4 vždy po skupinách deseti občánků. Každý přivítaný novorozenec našeho obvodu je zapsán do Kroniky nově narozených občánků a na památku obdrží věcné dárky a pamětní list. Slavnostního obřadu se mohou zúčastnit prarodiče i ostatní příbuzní nových občánků. Atmosféru dotváří krátké pěvecké a recitační vystoupení dětí při Základní umělecké škole Bedřicha Smetany z Plzně - Lobez. Fotograf je na tuto akci zajištěn, fotografie jsou ve lhůtě 14 dnů po vítání možné vyzvednout zdarma v budově Úřadu městského obvodu, Mohylová 55, Plzeň, 1. patro, kancelář č. 26.

V době letních prázdnin vítání občánků neprobíhá.

 

 

  

 

 

Veronika Nová, oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

Přílohy

Publikace: 7. 9. 2016, aktualizace: 14. 5. 2020, Veronika Nová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany