Městský obvod Plzeň 4

Matrika (ÚMO Plzeň 3)

Matrika (ÚMO Plzeň 3)

Potřebuji si vyřídit na matrice: Vydání prvního rodného listu Zápis narození občana ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně Vydání prvopisu úrtního listu Zápis o úmrtí občana ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně Duplikát matričního dokladu Uzavření manželství Církevní sňatek Registrované… pokračovat


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany