Městský obvod Plzeň 4

Czech POINT

Kontaktní místo v budově Úřadu MO Plzeň 4
Mohylová 61, č. dveří 13

Czech POINT (Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál) je univerzální kontaktní místo veřejné správy poskytující občanům zejména ověřené výpisy z centrálních registrů, jako jsou rejstřík trestů, veřejný rejstřík nebo registr živnostenského podnikání atd. a řadu dalších služeb, např. podání žádosti o zřízení datové schránky nebo autorizovanou konverzi dokumentů. 

Další kontaktní místa Czech POINT si můžete vyhledat na mapě. 

Přehled nabízených služeb kontaktního místa veřejné správy Czech POINT):

 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Veřejného rejstříku 
  (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstřík společenství vlastníků jednotek, atd.)
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Datové schránky 
  (žádost o zřízení, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, atd.)
 • Autorizovaná konverze dokumentů 
  (autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu, autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu)
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Základní registry 

Odkaz na služby poskytující Czech POINT

CzechPOINT@home

Občané, kteří dávají přednost elektronické komunikaci, mají konečně možnost získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS v elektronické podobě. Již nebude nutné chodit pro požadovaný výpis na kontaktní místo Czech POINT. Postačí mít aktivní datovou schránku a výpis Vám do ní bude doručen.

Přístup ke službě zde.

Nabídka výpisů bude postupně doplňována v závislosti na změnách v legislativě ČR.
Více informací.

Pokud nemáte datovou schránku dosud zřízenu, můžete o ni požádat pomocí následujícího postupu.

Více informací naleznete na webových stránkách Czech POINTu.

Publikace: 1. 1. 2017, aktualizace: 17. 7. 2017, Josef Kubát


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany