Pracovní místa

Na této stránce najdete informace o volných pracovních místech vyhlášených jako výběrová řízení na obsazení pracovních míst v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho kanceláře tajemníka

Tajemnice Úřadu městského obvodu Plzeň 4 – Doubravka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho kanceláře tajemníkaplatová třída 9  (v…

Zveřejněno: 2.3.2015, Josef Kubát