Městský obvod Plzeň 4

Senior akademie 2018

Zpět na výpis fotogalerií

Dne 20. září 2018 byl zahájen ve velké zasedací místnosti MO Plzeň 4 již 3. ročník senior akademii. Městská policie Plzeň ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 4, připravila bezpečnostně preventivní projekt zaměřený na vzdělávání široké veřejnosti z řad seniorů. Slavnostního přivítání studentů- seniorů , se zúčastnil starosta MO Plzeň 4,Bc. Michal Chalupný, místostarostové MO Plzeň 4 Mgr. David Zrostlík s Ing. Zdeňkem Mádrem, velitel Městské policie Plzeň Mgr. Karel Mach, MSc., MBA., společně s MBA a metodikem prevence kriminality Bc. Karlem Zahutem. Starosta MO Plzeň 4 zdůraznil ve svém projevu, že je důležité, aby se senioři naučili bránit před pouliční kriminalitou, a také že věří, že si zde na akademii najdou nové přátele. Vzdělávací program je tvořen celkem osmi přednáškovými bloky (Seznámení s Městskou policií, Jak si nenechat ublížit, Nebezpečí prodejních akcí, Kriminalistika v praxi, Domácí násilí, Bezpečně v silniční dopravě, Zvládání mimořádných událostí a Základy první pomoci). Na závěr „Plzeňské