Městský obvod Plzeň 4
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduVýběrové řízení - Koordinační pracovník

Výběrové řízení - Koordinační pracovník

Tajemnice Úřadu městského obvodu Plzeň 4 – Doubravka

v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

vyhlašuje

V Ý B Ě R O V É   Ř Í Z E N Í


na obsazení místa:

KOORDINAČNÍHO, PROJEKTOVÉHO A PROGRAMOVÉHO PRACOVNÍKA v kumulaci s prací FINANČNÍHO REFERENTA
v Oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

- platová třída 9 (v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb.)

Rámcová pracovní náplň:

 • Koordinace realizace krátkodobých projektů, programů nebo akcí, jejich organizačního, personálního, technického, provozního a jiného zajištění s cílem poskytovat služby v oblasti zájmových aktivit dětí všech věkových skupin ale i dospělých.
 • Komplexní zajištění finančních operací kulturního zařízení D klub.

Kvalifikační předpoklady a další požadavky:

 • SŠ vzdělání,
 • praxe v kulturním zařízení výhodou,
 • znalost účtování v programu SAP výhodou,
 • výborná znalost českého jazyka
 • výborná uživatelská znalost práce s PC (WORD, EXCEL, POWERPOINT),
 • řídící a organizační schopnosti, komunikativnost, kreativita a časová flexibilita,
 • řidičský průkaz skupiny „B“.

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou,
 • po zapracování možnost získání motivujícího osobního příplatku i mimořádných odměn,
 • odborný profesní růst,
 • výhody sociálního charakteru.

Datum nástupu: 1.10.2017 nebo dle dohody

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), kontaktní telefon a e-mail adresa, datum a podpis.

K přihlášce je nutné připojit: strukturovaný životopis, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (možno nahradit čestným prohlášením), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením).

Písemné přihlášky v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení DK + příjmení uchazeče“ přijímá do 26.9.2017 do 14.00 hod. podatelna Úřadu městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, 312 64 Plzeň.

Bližší informace na tel. čísle: 37 803 6605, 725 754 424.

č.j.: UMO4/11184/17
11.9.2017

Poslední aktualizace: 12. 9. 2017, Josef Kubát