Městský obvod Plzeň 4
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduProjekt Kudy? Tudy! hledá vyšlapané cestičky, ze kterých se vybudují takzvané průšlapy

Projekt Kudy? Tudy! hledá vyšlapané cestičky, ze kterých se vybudují takzvané průšlapy

Do konce března se obyvatelé čtvrtého plzeňského obvodu mohou zapojit do projektu s názvem Kudy? Tudy!. Jde o další z programů, který zapojuje občany. Nyní je cílem zkvalitnit povrch vyšlapaných cestiček, jimiž si lidé často krátí cestu. Cestičky stačí označit, popsat je a navrhnout úpravu. Nejvhodnější návrhy budou během příštího roku realizovány a vybrané pěšinky tak dostanou nový povrch.

„Cílem této iniciativy je nabídnout lidem možnost najít prošlapané cestičky mimo oficiální chodníky. My následně prozkoumáme možnosti jejich stavební úpravy tak, aby z nich mohla vzniknout skutečná komunikace.  Možností je několik, na základě zkušeností bychom pravděpodobně preferovali zatravňovací dlažbu,“ představuje projekt místostarosta MO Plzeň 4 pro investice Ing. Jan Kakeš. „Na projektovou dokumentaci, přípravu a realizaci průšlapů uvolníme 1 milion korun. Stavební práce by měly být realizovány během příštího roku,“ dodává starosta MO Plzeň 4 Tomáš Soukup. 

Na webu https://www.rozhodnetesami.cz/kudytudy/ mají lidé možnost po celý měsíc označit na mapě polohu prošlapaných cestiček, popsat jejich stav, napsat odkud kam vedou, přiložit fotografii nebo navrhnout vhodnou stavební úpravu. Všechny podněty bude pečlivě zkoumat Komise rozvoje Rady městského obvodu Plzeň 4 ve spolupráci se zástupci stavebního odboru a odboru životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 4. Důležitým kritériem pro výběr vhodných úprav budou takové faktory jako bezpečnost, dostupnost, vlastnictví pozemků nebo soulad s rozvojem městských cest.


Podnět na úpravu lze podat přes webové stránky https://www.rozhodnetesami.cz/kudytudy/, e-mailovou zprávou na adresu postaumo4@plzen.eu  nebo podáním podnětu na podatelnu úřadu v Mohylové ulici 55.

 

Publikace: 10. 3. 2023, aktualizace: 10. 3. 2023, Věra Zilvarová


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Jak pomoci