Krátkodobé zrušení zastávek „Hřbitov Zátiší“

Z důvodu stavebních prací na Domažlické ulici dojde od 23. 7. 2021 od 16:30 hod. do 25. 7. 2021 do 24:00 hod. ke zrušení zastávek linky 12 „Hřbitov Zátiší“ (oba směry).

Částečná uzavírka Rokycanské ulice – odklon linky 11, přeložení zastávky „U Václava“ od 29. 7. 2021 do cca konce září
Ve vazbě na stavební práce na Rokycanské ulici (resp. uzavírku jízdních pruhů směr Plzeň a převedení dopravy do protisměrné části komunikace) pojede linka 11 od 29. 7. 2021 do cca konce září dle upravených jízdních řádů.
Z důvodu prodloužení jízdní doby po objízdné trase budou trolejbusy linky 11 odjíždět ze zastávek „Ústřední hřbitov“ a „U Václava“ o cca 2 - 4 minuty dříve.
Zastávka „U Václava“ bude pro linku 11 přeložena na střední dělící pruh na provizorní nástupiště. Od stávající zastávky na náhradní nástupiště bude zhotovitelem vybudován vyznačený koridor procházející staveništěm.