Městský obvod Plzeň 4
Úvod Život v obvodu Aktuálně z obvodu Prázdninový provoz PMDP

Prázdninový provoz PMDP

Tramvaje:

S platností od 1. 7. 2024 bude na linkách 1/2, 2, 4 zahájen prázdninový provoz. I nadále pokračují výluky v Koterovské a Zbrojnické ulici.

 

Trolejbusy:

S platností od 1. 7. 2024 bude na linkách 10, 12, 13, 15, 16 a 17 zahájen prázdninový provoz. 

Na lince 18 nepojedou označené spoje, které nejezdí v období letních prázdnin.

Linka 19 nebude v období letních prázdnin v provozu.

Od 1. 7. 2024 bude zahájen provoz v nové výstupní zastávce „Karlov“ vybudované před vjezdem do vozovny Karlov. Zastávka bude sloužit jako výstupní konečná zastávka pro trolejbusové spoje zatahující do vozovny jak ve směru z centra města, tak i ve směru z Borských polí.

Výstupní zastávka „Karlov“ tak nahradí ukončení zatahujících trolejbusových spojů v zastávkách „Cínová“ a „Ke Karlovu“.

Z důvodu uzavírky Koterovské ulice ulice dojde od 1. 7. 2024 do ukončení prací k odklonu linky 12.

Linka 12 bude ve směru do centra odkloněna po trase Sladkovského – Radyňská.

Zastávky linky 12 „U Duhy“ (směr centrum v Koterovské ulici) a Mikulášská“ (směr centrum) budou zrušeny. Trolejbusy na objízdné trase odbaví v zastávkách „U Duhy“ (zastávka linky 2 v ulici Sladkovského) a „Mikulášské náměstí“ (zastávka linky 2 v Radyňské ulici)

Linka 12 bude ve směru do Božkova odkloněna po trase Slovanská - Sladkovského.

Zastávka linky 12 „Mikulášská“ (směr Božkov) bude zrušena. Trolejbusy na objízdné trase odbaví v zastávce „Mikulášské náměstí“ (zastávka linky 2 na Slovanské ulici).

Linka 12 pojede podle výlukových jízdních řádů.

Z důvodu uzavírky Goethovy ulice dojde od 1. 7. 2024 do ukončení prací k odklonu linek 13 a 14.

Linka 13 bude obousměrně odkloněna po trase Prokopova – Americká – Anglické nábřeží.

Linka 14 bude ve směru „Pařížská“ odkloněna po trase Prokopova – Americká – Anglické nábřeží.

Zastávky „Goethova„ v ulici Goethova budou pro linky 13 a 14 zrušeny. Ve směru na Anglické nábřeží odbaví trolejbusy v náhradní zastávce „Prokopova“ v ulici Prokopova.

Linky 13 a 14 pojedou podle výlukových jízdních řádů.

Ve vazbě na omezení v centru města bude od 1. 7. 2024 uspíšen odjezd linky N7 ve 4:14 hod. z Nové Hospody o 2 minuty. Spoj bude nově odjíždět z Nové Hospody ve 4:12 hod.

 

Autobusy:

Ve dnech 29. 6. až 1. 7. 2024 dojde k níže uvedeným změnám autobusových linek MHD.

S platností od 1. 7. 2024 bude na linkách 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 56 zahájen prázdninový provoz. Linky 23, 35, 37 v období letních prázdnin nebudou v provozu.

S platností od 29. 6. 2024 bude zaveden celotýdenní provoz linky 76 k zoologické zahradě, linka bude z důvodu uzavírky křižovatky náměstí Republiky a Františkánské ulice vedena nadále jen v úseku Náměstí Republiky – Zoo. Odjezdy ze zastávky Náměstí Republiky se mění na časy 10:00, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50. Spoje od zoo budou odjíždět od 10:30 do 18:30 v pravidelném intervalu 60 minut.

K 30. 6. 2024 budou ukončeny dopravní opatření související s uzavírkou Plaské ulice a zastávky Bolevecká náves, Okounová a Bolevec na Plaské ulici budou obnoveny ve stálých polohách.

Od následujícího dne 1. 7. 2024 se práce na opravě vozovky přesunou do východního jízdního pásu pro směr z centra, do úseku od křižovatky u Lékařské fakulty po Boleveckou náves, což ovlivní provoz linek 25, 33, 34, 40, N1, N4 a umístění zastávek ve směru z centra Lékařská fakulta, U Gery, Majakovského.

Zastávka Lékařská fakulta pro směr z centra bude přeložena do západního jízdního pásu pro směr do centra, kde nástupiště bude postaveno v zeleni za asfaltovým nástupištěm tramvajové zastávky Lékařská fakulta.

Zastávka U Gery pro směr z centra bude přeložena do západního jízdního pásu pro směr do centra. V případě této zastávky stavba demontuje zábradlí podél tramvajové zastávky U Gery a stálá zastávka Lékařská fakulta pro tramvaje ve směru do centra bude současně sdílenou zastávkou pro linky 25, 34, N1, N4 ve směru do Bolevce.

Zastávka Majakovského pro směr z centra bude přeložena do západního jízdního pásu pro směr do centra, kde nástupiště bude postaveno v zeleni mezi tramvajovou tratí a stálým levým odbočovacím pruhem od Třemošné do ulice Bohuslava Martinů.

S platností od 1. 7. 2024 bude otevřeno napojení ulice U Panasoniku a Folmavské ulice a trasy linek 24, 30, N1 v oblasti Borských polí se navrátí do původních poloh, včetně zastávek U Letiště v Podnikatelské ulici, Vltava a Panasonic. Náhradní zastávky U Letiště v ulici U Letiště, NC Folmavská a Panasonic budou pro linky 24, 30, N1 zrušeny.

S platností od 1. 7. 2024 bude zahájena dlouhodobá rekonstrukce průtahu Vochovem. Z tohoto důvodu nebude moci linka 56 obsluhovat zastávku Vochov. Linka 56 bude oblast Vochova obsluhovat pouze ve směru do Plzně v zastávce Vochov, rozc.

S platností od 1. 7. 2024 bude obnoven provoz linek 23, 31, 51 Chválenickou ulicí a obsluha zastávky Chválenická.

V termínu od 1. 7. 2024 s plánovaným dokončením na konci srpna 2024 bude prováděna rekonstrukce zastávek linky 21 Přeučilova. Práce budou prováděny za úplné uzavírky Klatovské ulice v severní části Litic. Z tohoto důvodu bude linka 21 vedena mezi zastávkami Tyršův sad a Litice po dálničním přivaděči silnice I/27 a Řepnou ulicí.

Zastávky Višňovka a Přeučilova budou zrušeny bez náhrady.

Zastávky Náves Litice budou přeloženy do Řepné ulice, přibližně 40 metrů od křižovatky s Klatovskou ulicí. Vzhledem k prodloužení trasy a jízdních dob, nebude možné plně zajistit přestupy mezi linkou 21 a dalšími linkami MHD v oblasti Bor.

Linka N4 nebude oblast Litic obsluhovat, mezi zastávkami Borský park a U Prodejny bude vedena v přímé trase přes zastávky Bory, kde obslouží zastávky linky N1.

Z důvodu rekonstrukce Kotíkovské ulice bude od 1. 7. 2024 s plánovaným dokončením na konci srpna 2024, bude přerušen provoz linky 27, tedy i obsluha zastávek Nemocnice Privamed, Skautská a Tleskačova linkou MHD.

Z důvodu pokračující rekonstrukce Zbrojnické ulice, dojde od 1. 7. 2024 s plánovaným dokončením 30. 11. 2024 k uzavírce křižovatky náměstí Republiky, Zbrojnické a Františkánské ulice. Z tohoto důvodu dojde ke změnám tras linek 20, 33, 40, N1, N4  v centru města,

Linka 20 bude vedena obousměrně ve shodné trase, z ul. Malická, ul. Otýlie Beníškové, Rooseveltovým mostem, Rooseveltovou ul. na náměstí Republiky, které objede proti směru hodinových ručiček.

Konečná výstupní zastávka Náměstí Republiky bude na úrovni pasáže Slavia budovy bývalé České pojišťovny. Nástupní zastávka bude ve stálé zastávce linek 33, 40 Náměstí Republiky ve směru na Severní předměstí. Na objízdné trase bude linka 20 ve směru na Bílou Horu obsluhovat zastávky Náměstí Republiky a Otýlie Beníškové.

Zastávky Goethova, Mrakodrap, U Práce, Sady Pětatřicátníků budou zrušeny.

Linky 33, 40 budou ukončeny na náměstí Republiky. Konečná výstupní zastávka Náměstí Republiky bude na úrovni pasáže Slavia budovy bývalé České pojišťovny. Nástupní zastávka bude ve stálé zastávce obou linek Náměstí Republiky ve směru na Severní předměstí.

Linky N1, N4 budou od noci z 30. 6. na 1. 7. 2024 odkloněny z náměstí Republiky do trasy vypsané směrem na sever: Americká, Klatovská, sady Pětatřicátníků, most generála Pattona, rondel, kde se napojí na stálou trasu.

Zastávky Rondel v ul. O. Beníškové, Otýlie Beníškové a Náměstí Republiky budou zrušeny a nahrazeny zastávkami Rondel na sjezdové rampě z rondelu ve směru do sadů Pětatřicátníků a Sady Pětatřicátníků.

Poslední aktualizace: 21. 6. 2024, Josef Kubát